Realizacje 2014

• Biedronki-Cekanowo
Przyłączenie do sieci gazowej instalacji gazowej w budynku.
• Borowo, Świetlica wiejska OSP.
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.
• Garblin, Zakład Karny
Instalacja gazu w kotłowni i wentylacja.
• Gostynin, ul. 18 Stycznia Nr 36, budynek biurowo - warsztatowy
Przyłączenie do sieci gazowej instalacji gazowej w budynku.
• Gostynin, ul. Parkowa Nr 12.
Budowa kotłowni gazowej wraz z wymiennikiem ciepła.
• Gostynin, ul. Parkowa Nr 8.
Budowa kotłowni gazowej wraz z zainstalowaniem kotła kondensacyjnego z wymiennikiem ciepła.
• Gostynin, ul. Parkowa Nr 10.
Budowa kotłowni gazowej wraz z zainstalowaniem kotła kondensacyjnego.
• Gostynin, ul. Parkowa Nr 14.
Budowa kotłowni gazowej wraz z zainstalowaniem kotła kondensacyjnego.
• Kociszew, pow. Grójec, Budynek Dworu w zespole Dworskim SGGW Warszawa
Remont pomieszczeń piwnicznych i obniżenie posadzki w kotłowni.
• Łęczyca, Ul. Lotnicza Nr 9
Budowa kotłowni gazowej.
• Mańkowo, dz. nr ew. 111/4.
Montaż kotła w budynku gospodarczym z podłączeniem do instalacji gazowej.
• Maszewo Duże, ul. Gałczyńskiego Nr 13
Montaż kotła gazowego w budynku.
• Płock, ul. Rutskich Nr 1, budynek mieszkalny wielorodzinny
Wykonanie instalacji gazowej w budynku.
Płock, ul. Sucharskiego Nr 3, budynek mieszkalny wielorodzinny
Wykonanie regulacji instalacji c.o. i c.w.u.
• Płock, ul. Sucharskiego Nr 5, budynek mieszkalny wielorodzinny
Wykonanie regulacji instalacji c.o. i c.w.u.
• Płock, ul. Kredytowa Nr 3, budynek mieszkalny wielorodzinny
Modernizacja instalacji c.o. wraz z rozruchem na gorąco i regulacją hydrauliczną
• Płock, Piekarnia Nr 10.
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze stacją redukcyjno - pomiarową.
• Płock, Podolszyce - Borowiczki, dz. nr ew. 146201_1.
Wykonanie instalacji kotłowni gazowej, instalacji c.o. i instalacji wodno - kan.
• Płock, Miejskie Przedszkole Nr 12.
Remont instalacji c.o. w budynku przedszkola.
• Płock,, ul. 3 Maja Nr 35, Bursa szkolna
Remont instalacji sanitarnych w budynku bursy.
• Płock, ul. Graniczna Nr 46, budynek hali produkcyjnej.
Kompleksowe podłączenie gazu do budynku hali produkcyjnej.
• Płock, ul. Królewiecka Nr 16, budynek mieszkalny z lokalami usługowymi.
Przegląd instalacji gazowej.
• Płock, ul. Parcele Nr 10, budynek mieszkalny.
Wykonanie kotłowni wraz z podłączeniem instalacji gazowej.
• Płock, ul. Armii Krajowej.
Naprawa chodnika z kostki brukowej po wykonaniu ułożenia gazowego.
• Płock, ul. Cisowa nr 17.
Wykonanie montażu kotłowni gazowej, instalacji c.o., z.w., c.w., i cyrkulacji w budynku mieszkalnym i gospodarczym, podłączenie kanalizacji sanitarnej.
Płock, ul. Chemików Nr 7, Budynek Centrum Administracji.
Wykonanie remontu instalacji c.o. w budynku.
• Pruszków, ul. S. Bryły Nr 6, Miejski akład Oczyszczania
Modernizacja kotłowni i remont instalacji c.o. w budynku warsztatowo - socjalnym.
• Sierpc, ul. Płocka Nr 50A, budynek handlowy.
• Toruń, ul. Czarlińskiego 23/8
Wykonanie kotłowni gazowej z montażem kotła i podłączeniem do instalacji gazowej.
Wykonanie przyłącza gazowego i montaż stacji redukcyjno - pomiarowej.
• Warszawa, ul. Nowoursynowska Nr 166, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
Wykonanie kotłowni gazowej z odwodnieniem pomieszczeń piwnicznych i ich remontem i wykonaniem instalacji doziemnej gazu.
• Warszawa, ul. Skaryszewska Nr 2
Doposażenie w wewnętrzną instalację c.o. i c.c.w. w budynku administracyjnym.
• Wyszyna, Szkoła Podstawowa.
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z punktem redukcyjno - pomiarowym.

`