Realizacje 2013

∙ Warszawa, ul. Mehoffera Nr 66/8
Budowa nowego przyłącza gazowego

∙ Dziembakowo gm. Sierpc
Remont w budynku kotłowni w zakresie technologii urządzeń grzewczych.

∙ Miłobędzyn, gm. Sierpc
Remont w budynku kotłowni w zakresie technologii urządzeń grzewczych.

∙ Płock, ul. Żyzna Nr 41/3
Wykonanie instalacji niskiego ciśnienia i montaż kotła gazowego w budynku.

∙ Kobyłka, Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały
Wymiana pieców gazowych w budynku przedszkola.

∙ Płock, ul. J. Pawła II Nr 41a/66
Montaż układu solarnego.

∙ Płock, ul. J. Pawła II Nr 41a/66
Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej na gaz płynny, montaż kotła gazowego, wykonanie instalacji c. o. oraz instalacja wodno kanalizacyjna.

∙ Płock, ul. Armii Krajowej Nr 38
Wymiana wodomierzy do zimnej wody w budynku wielorodzinnym.

∙ Szkoła Podstawowa w Dobrej
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu wymiana instalacji c. o.

∙ Płock, ul. Baczyńskiego Nr ! i ul. Sucharskiego Nr.6
Regulacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

∙ Pułtusk, ul. Ogrodowa
Wykonanie instalacji gazowej z kotłowniami w budynkach jednorodzinnych, w zabudowie szeregowej.

∙ Płock, ul. Podlaska Nr 25
Wykonanie instalacji gazu, montaż kotłowni gazowej, instalacja c. o. oraz instalacji wod. - kan..

∙ Mańkowo, ul. Lipnowska Nr 4
Wykonanie instalacji gazowej, wykonanie kotłowni gazowej oraz montaż wymiennika ciepła.

∙ Słupno, osiedle "Nad Grodziskiem"
Montaż gazomierzy przy budynkach.

∙ Płock, ul. K. K .Baczyńskiego Nr 3/23
Budowa nowego przyłącza gazowego.

∙ Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska Nr 294
Wymiana instalacji gazowej w budynku.

∙ Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska Nr 294
Wymiana instalacji wod. - kan. i centralnego ogrzewania.

∙ Sierpc, ul. Dworcowa Nr 1A,1B i 3
Montaż szafek gazowych do budynków.

∙ Płock Biała, ul. Skrzetuskiego Nr 2
Wykonanie instalacji gazowej oraz wykonanie kotłowni gazowej.

∙ Płock, ul. J. Okrasińskiego Nr 6
Wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego.

∙ Płock, ul. Traktorowa Nr 6a
Wykonanie instalacji gazowej oraz montaż szafek gazowych.

∙ Płock, ul. Botaniczna
Przebudowa sieci gazowej.

∙ Gostynin, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, ul. Krośniewicka nr 2
Instalacja gazowa niskiego ciśnienia.

∙ Warszawa, Budynek Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii przy WUM, ul. Żwirki i Wigury Nr 61
Wykonanie robót w zakresie centralnego ogrzewania.

∙ Słupno, ul. Parkowa Nr 43
Wykonanie kotłowni gazowej wraz z instalacją c. o. w budynku mieszkalnym.

∙ Płock, ul. Kątowa Nr 26
Budowa instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego.

∙ Pułtusk, ul. A. Mickiewicza Nr 36
Wykonanie kompleksowej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową.

∙ Płock, Zespół Szkół Nr 5, ul. Gen. T. Kutrzeby Nr 2a
Przegląd instalacji gazowej i urządzeń gazowych w budynku Zespołu Szkół.

∙ Pułtusk, ul. Rybitew, dz. nr 123/3
Wykonanie instalacji gazowej wraz z kotłownią oraz montaż liczników ciepła.

`