Oferta

 Proponujemy następujące usługi:

 1. Wykonanie sieci gazowych średniego ciśnienia
 2. Wykonanie przyłączy średniego ciśnienia gazu
 3. Wykonanie instalacji gazowych wraz z projektem
 4. Wykonanie sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
 5. Wykonanieinstalacji centralnego ogrzewania
 6. Wykonanie instalacji solarnych
 7. Wykonanie instalacji wod-kan
 8. Wykonanie instalacji sprężonego ciśnienia
 9. Wykonanie instalacji p-poż
 10. Wykonanie instalacji ciepła technologicznego
 11. Wykonanie kotłowni gazowych, olejowych i na paliwo stałe
 12. Wykonywanie przecisków do dn 190
 13. Usługi ziemne minikoparka, koparko ładowarką z młotem
 14. Wykonywanie udrożnień kanalizacji sanitarnych
 15. Montaż kominków z płaszczem wodnym
 16. Wykonywanie instalacji elektrycznych
 17. Montaz szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków
 18. Wykonywanie przeglądów instalacji gazu
 19. Montaż stacji uzdatniania wody firmy Epuro 

Oferujemy Państwu wykonanie wszystkich instalacji w budynku

`