Realizacje 2012

• Radziwiłłów
Przebudowa dworca kolejowego.
• Słupno, ul. Smocza 13, dz. 301/34
Budowa instalacji gazowej wraz z montażem kotłowni gazowej i uruchomieniem
• Płock, ul. Dobrzyńska 60B
Budowa instalacji gazowej wraz z montażem kotłowni gazowej i uruchomieniem.
• Płock, ul. Piłsudskiego 40, Piłsudskiego 46, Jesienna 3, Jesienna 9
Regulacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
• Maszewo 60
Wykonanie instalacji gazowej niskiego ciśnienia wraz z montażem kotła gazowego.
• Warszawa, ul. Mokotowska 6a
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, instalacji zimnej wody i kanalizacji oraz instalacji centralnej ciepłej wody.
• Pułtusk, ul. Ogrodowa
Wykonanie projektu instalacji gazowej, wykonanie kompleksowej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego.
• Ciechanów, ul. Pl. Piłsudskiego 1
Budowa instalacji centralnego ogrzewania.
• Srabiewo, Szkoła Podstawowa im. Ks. M.K. Sarbiewskiego.
Remont centralnego ogrzewania.
• Lidzbark, ul. Jeleńska 13
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazu.
• Płock, ul. Kazimierza Wielkiego dz. 184
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
• Płock, ul. Okrzei 1a
Wykonanie węzła cieplnego wraz z przyłączem.
• Płock, ul. Gradowskiego 9a
Wymiana naczynia wzbiorczego C.O. otwartego na naczynie wzbiorcze zamknięte wraz z robotami adaptacyjnymi na układ zamknięty C.O.
• Warszawa, ul. Jagiellońska 54
Wymiana instalacji c.o.
• Płock, ul. Bielska 14A
Wykonanie węzła cieplnego wraz z przyłączem.
• Warszawa, ul. Gdańska 18
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, centralnej wody ciepłej wody, węzła cieplnego.
• Warszawa, ul. Igańska 3
Wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, doposażenie w instalację ciepłej wody użytkowej.
• Płock, ul. Szpitalna dz. 505/6
Wykonanie instalacji gazowej i montaż kotła gazowego.
• Płock, ul. Żuławska dz. 1923
Wykonanie: przyłącza kanalizacji deszczowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza wody, instalacji gazowej, montaż kotła gazowego.
• Słupno, ul. Modrzewiowa
Wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego, wykonanie przyłącza wodociągowego.
• Słupno, ul. Bajkowa 23
Wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego.
• Cyprianka, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
Wymiana instalacji c.o.
• Warszawa, ul. Rechniewskiego 9 A i B
Modernizacja systemu grzewczego, montaż stacji uzdatniania wody.
• Sochaczew, Pływalnia „Orka”
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej.
• Płock, ul. Dworcowa 25A
Wykonanie kotłowni gazowej, wykonanie projektu kotłowni gazowej, montaż instalacji, wykonanie instalacji wod-kan, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

`