Projekty 2008

 • Dziekanów Leśny,
Wykonanie projektu technicznego wymiany instalacji centralnego ogrzewania dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
• Płock, ul. Mazowiecka dz. Nr 3688/31 i 3688/37
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia DN 90 PE, L= ok. 17,0 mb, przyłącza średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 22,5 mb
• Sierpc, ul. Jana Pawła II dz. Nr 1792/25
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 90 PE, L= ok.16,0 mb, przyłącze średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 5,0 mb
• Płock, ul. Stary Rynek 14/18
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 90 PE, L= ok. 50,0 mb, przyłącze średniego ciśnienia DN 32 PE o długości L= ok. 7,5 mb

`