Realizacje Gazowe 2015

 • Antoniew.
Budowa gazociągu ś/c. z przyłączami gazowymi do budynków zlokalizowanych w m. Antoniew w ulicy Wiejskiej.
Przełączenie istniejących przyłączy gazowych do nowego gazociągu.
• Andrespol, ul. Patriotyczna i Pokojowa.
Budowa sieci gazowej ś/c. z przyłączem gazowym do posesji przy ul. Patriotyczna i Pokojowa
• Aleksandrów Łódzki, ul. Zygmunta Starego.
Budowa sieci gazowej n/c. z przyłączami gazowymi do posesji przy. ul. Zygmunta Starego
• Aleksandrów Łódzki, ul. Chmielna.
Budowa sieci gazowej ś/c. z przyłączem gazowym do posesji przy ulicy Chmielna..
• Baboszewo, ul. Akacjowa, dz. nr 215/5.
Budowa gazociągu ś/c. z przyłączem gazowym w ulicy Akacjowej, dz. nr 215/5.
• Bogucin, gm. Fabianki, dz. nr 142/3.
Budowa gazociągu ś/c wraz z przyłączami do działki nr 142/3.
• Borowiczki Pieńki, ul. Zbożowa, dz. 183/33.
Budowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami do działki nr 183/33, w ulicy Zbożowej.
• Borowiczki Pieńki, ul. Piastowska Nr 46, dz. nr133/4.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w ulicy Piastowskiej nr 46, dz. nr 133/4, w celu przyłączenia obiektu do sieci gazowej
• Borowiczki Pieńki, ul. Borówkowa, dz. nr 133/16.
Budowa przyłącza gazowego ś/c w ulicy Borówkowej, dz. nr 133/16,. w celu przyłączenia obiektu do sieci gazowej.
• Brańszczyk, ul. Kamieniecka , dz. nr 1845.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w ulicy Kamieniecka, dz. nr 1845, w celu przyłączenia obiektu do sieci gazowej
• Brwilno, dz. nr 71/9.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. do działki nr 71/9, w celu przyłączenia obiektu do sieci gazowej.
• Cekanowo, ul. Jagodowa, dz. nr 292/7.
Budowa sieci gazowej ś/c. z przyłączem gazowym w ul. Jagodowa, dz. nr 292/7.
• Cekanowo, ul. Ceglana, dz. nr 189/7. Budowa sieci gazowej ś/c. z przyłączem gazowym w ul. Ceglana, dz. nr 189/7.
• Cekanowo, ul. Wiejska,
Kompleksowa budowa obiektu liniowego gazociągu ś/c wraz z przyłączem, w celu przyłączenia obiektu budowlanego zlokalizowanego w miejsc. Cekanowo, ul. Wiejska,. dz. nr 287/39.
• Cekanowo, ul. Tęczowa.
Kompleksowa budowa obiektu liniowego gazociągu ś/c wraz z przyłączem, w celu przyłączenia obiektów budowlanych zlokalizowanych w miejsc. Cekanowo, ul. Tęczowa, dz. nr 301/21, 301/22
• Cekanowo, ul. Malinowa,
Kompleksowa budowa obiektu liniowego gazociągu ś/c wraz z przyłączem, w celu przyłączenia obiektu budowlanego w miejsc. Cekanowo, ul. Malinowa,. dz. nr 418/3.
• Ciechanów, ul. Rzeczkowska, dz. nr 4399.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. do działki nr 4399, w celu przyłączenia obiektów do sieci gazowej.
• Ciechanów, ul.11 -go Pułków Legionowych 11.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu przyłączenia obiektów przy do sieci gazowej
• Ciechanów, ul. Kraszewskiego, dz. nr 1935/1.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu przyłączenia obiektu przy ul.11 -go Pułków Legionowych 11. do sieci gazowej
• Ciechanów, ul. Płońska.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 778, 779,4550/4.
• Ciechanów, ul. Leśna.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 200.
• Ciechanów, ul. 11-go Listopada.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 556/5, 556/3, 946/5, 946/7..
• Ciechanów, ul. Starowiejska.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 51/1.
• Ciechanów, ul. Reuta, dz. nr 4520/8.
Budowa przyłącza gazowego ś/c., w celu przyłączenia obiektu budowlanego w miejsc. Ciechanów, ul. Reuta. dz. nr 4520/8.
• Ciechanów, ul. Lazurowa, dz. nr 4646/11.
Budowa przyłącza gazowego ś/c., w celu przyłączenia obiektu budowlanego w miejsc. Ciechanów, ul. Lazurowa, dz. nr 4646/11.
• Ciechanów, ul. Św. Antoniego, dz. nr 4855/4.
Budowa przyłącza gazowego ś/c., w celu przyłączenia obiektu budowlanego w miejsc. Ciechanów, ul. Św. Antoniego, dz. nr 4855/4.
• Ciechanów, ul, Św. Franciszka, dz. nr 4616/31 i 4616/34.
Budowa przyłącza gazowego ś/c., w celu przyłączenia obiektu budowlanego w miejsc. Ciechanów, ul Św. Franciszka, dz. nr 4616/31 i 4616/34.
• Ciechanów, ul. Gąsecka.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 34/2..
• Ciechanów, ul. Św. Antoniego.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 4722/14.
• Ciechocinek, ul. Lipnowska.
Budowa gazociągu n/c. wraz z przyłączem w ulicy lipnowskiej.
• Chruszczewo.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 12/47.
• Chruszczewo, ul. Miła.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 12/35.
• Chrzanówek dz. nr 200/3.
Budowa przyłącza gazowego ś/c., w celu przyłączenia obiektu budowlanego w miejsc. Chrzanówek dz. nr 200/3.
• Dąbrówka, ul. Kościelna i ul. Lazurowa.
Budowa gazociągu ś/c. z przyłączami gazowymi w celu podłączenia do działek nr 332/35 i 332/6 w m. Dąbrówka ul. Kościelna oraz do działek nr 310/16 i 317/3 w m. Dąbrówka ul. Lazurowa.
• Dąbrówka, ul. Leśna.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 44/9 i 44/10.
• Dąbrówka, ulica Kościelna 34.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. wraz z montażem punktu gazowego zlokalizowanego w Dąbrówce ulica Kościelna 34.
• Działdowo, ul. Średnia, Poprzeczna i Mickiewicza.
Przebudowa istniejącej sieci gazowej z rur stalowych na gazociąg n/c i przyłącza z rur PE.
Włączenie wybudowanego gazociągu i przyłączy do czynnej sieci gazowej i wyłączenie z ruchu dotychczasowego gazociągu.
• Działdowo, ul. Rubinowa.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 844/25.
• Gąbin, ul. Jana Pawła II nr 51.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w ulicy Jana Pawła II nr 51, w celu przyłączenia obiektu do sieci gazowej
• Gostynin, ul. Sosnowa.
Budowa gazociągu n/c. wraz z przyłączami do działek nr 3339/20, 3337/24, 3337/23, 3337/18,3337/10.
• Gostynin, ul. Floriańska 14 dz. 2841.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu przyłączenia obiektu do sieci gazowej.
• Gostynin, ul. Zamkowa 53.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. zlokalizowanego w Gostyninie, ul Zamkowa 53, dz. nr 910/12, 910/11 i 910/10.
• Gozdowo, ul. Parkowa, dz. nr 729.
Budowa gazociągu ś/c. wraz z przyłączem do działki nr 729.
• Iłowo Osada.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 671/18.
• Kargoszyn, ul. Werandowa.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 203/17. i 203/26.
• Kargoszyn, ul. Osiedlowa, dz. nr 210/46.
Budowa przyłącza gazowego ś/c., w celu przyłączenia obiektu budowlanego w miejsc. Kargoszyn, ul. Osiedlowa, dz. nr 210/46.
• Kargoszyn, ul. Tarasowa, dz. nr 203/13.
Budowa przyłącza gazowego ś/c., w celu przyłączenia obiektu budowlanego w miejsc. Kargoszyn, ul. Tarasowa, dz. nr 202/13.
• Karolew. gm. Dąbrówka.
Budowa sieci gazowej ś/c. wraz z przyłączami do działek nr 327/6 i 327/7.
• Klementynów, ul Klementynów.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. zlokalizowanego w Klementynowie, ulica Klementynów, dz. nr 281/3.
• Konstantynów Łódzki.
Budowa gazociągu ś/c. z przyłączami gazowymi do budynków zlokalizowanych w m. Konstantynów Łódzki w ulicach Niesięcin i Kręta.
Przełączenie istniejących przyłączy gazowych do nowego gazociągu.
• Ksawerów, ul. Cienista 11, dz. nr 119/9.
Budowa gazociągu n/c. i przyłącza gazowego ś/c. w celu przyłączenia posesji w ulicy Cienistej 11, w m. Ksawerów, dz. nr 119/9. • Księży Dwór.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 3/27.
• Kutno, ul. Boczna, Bohaterów Walki n/Bzurą.
Budowa sieci gazowej ś/c. z przyłączem gazowym do posesji.
• Kutno, ul. Oporowska 10.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. zlokalizowanego w Kutnie, ul Oporowska 10, dz. nr 4/9.
• Kutno, ul. Sienkiewicza 25..
Budowa przyłącza gazowego ś/c. wraz z punktem gazowym zlokalizowanego w Kutnie, ul Sienkiewicza 25, dz. nr 921/1 i 923/12.
• Kutno, ul. Metalowa 317/26.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. wraz z zespołem gazowym zlokalizowanego w Kutnie, ul Metalowa 317/26.
• Kutno, ulica Holenderska 14.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. wraz z punktem gazowym zlokalizowanego w Kutnie ulica Holenderska 14, dz. nr 422/4.
• Lasek, gm. Celestynów.
Wykonanie przyłącza gazowego ś/c w celu podłączenia działki nr 247.
• Konstantynów Łódzki.
Budowa gazociągu ś/c. z przyłączami gazowymi do budynków zlokalizowanych w m. w m. Konstantynów Łódzki w ulicach Niesięcin i Kręta.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 247.
• Łęczyca, ulica Poznańska 40.
Budowa gazociągu ś/c. z przyłączami gazowymi do budynków zlokalizowanych w m. w m. Łęczyca, w ulicy Poznańskiej 40, 34, 32, 30.
• Ludwikowo, gm. Stara Biała.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 22/16.
• Ludwikowo, gm. Stara Biała.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 22 - 31.
• Łysomice, ul. Chabrowa
Budowa gazociągu n/c. wraz z przyłączem w celu podłączenia działki nr 86/109.
• Lidzbark, ul. Reymonta 7.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 659.
• Lidzbark, ul. Główny Dworzec 9B.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 45/20, 45/14 i 45/17. • Łowicz ul. Poprzeczna i Arkadyjska.
Kompleksowa budowa obiektu liniowego gazociągu ś/c wraz z przyłączami, w celu przyłączenia obiektów budowlanych zlokalizowanych w miejsc. Łowicz, ul. Poprzeczna 3A, dz. nr 6961/3, 3G, dz. nr 6961/12, 4 dz. nr 6944/1, 12 dz. nr 6952, ul. Arkadyjska 6, dz. nr 6961/4.
• Łowicz, ul Armii Krajowej 1.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. i zespołu gazowego ś/c. w m Łowicz, ul Armii Krajowej 1, dz. nr 1453/2.
• Łowicz, ul Nadbzurzańska Dolna 42A.
Budowa zespołu gazowego ś/c. w m Łowicz, ul Nadbzurzańska Dolna 42A.
• Łowicz, ulica Zduńska 5A.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. zlokalizowanego w Kutnie, ul Zduńska 5A.
• Łódź.
Budowa gazociągu ś/c. z przyłączami gazowymi do budynków zlokalizowanych w m. Łódź w ulicach Bema, Zbijewskiej i Gontyny.
Przełączenie istniejących przyłączy gazowych do nowego gazociągu.
• Łódź.
Budowa gazociągu n/c. z przyłączami gazowymi do budynków zlokalizowanych w m. Łódź w ulicy Kadłubka o ul. Rydla do ul. Felińskego.
Przełączenie istniejących przyłączy gazowych do nowego gazociągu
• Łódź.
Budowa gazociągu n/c. z przyłączami gazowymi do budynków zlokalizowanych w m. Łódź w ulicach Grota Roweckiego, i Morcinka.
Przełączenie istniejących przyłączy gazowych do nowego gazociągu.
• Łódź.
Budowa gazociągu ś/c. z przyłączami gazowymi do budynków zlokalizowanych w m. Łódź w ulicy Ogrodniczej.
Przełączenie istniejących przyłączy gazowych do nowego gazociągu
• Łódź.
Budowa gazociągu ś/c. z przyłączem gazowym do posesji zlokalizowanych w m. Łódź w ulicy Brylantowej 8, dz. nr 247/16.
• Łódź ulica Lelewela.
Budowa gazociągu ś/c. z przyłączem gazowym do posesji zlokalizowanej w m. Łódź w ulicy Słowackiego 35.
• Łódź ulica Pabianicka 252.
Budowa sieci gazowej ś/c. z przyłączem gazowym do posesji zlokalizowanej w m. Łódź w ulicy Pabianickiej 252.
• Łódź.
Budowa gazociągu ś/c. z przyłączami gazowymi do budynków zlokalizowanych w m. Łódź w ulicy Lenartowicza.
Przełączenie istniejących przyłączy gazowych do nowego gazociągu
• Łódź ulica Rzgowska 44/46.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. wraz z punktem gazowym zlokalizowanego w łodzi ulica Rzgowska 44/46.
• Łódź ulica Opolczyka.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. wraz z punktem gazowym zlokalizowanego w łodzi ulica Opolczyka, dz. nr 114/10, 115/8 bl. BUD. 2.
• Łódź ulica Lodowa 128.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. wraz z punktem gazowym zlokalizowanego w Łodzi ulica Lodowa 128, dz. nr 25/7.
• Łódź ulica 1-go Maja 87.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. wraz z punktem gazowym zlokalizowanego w łodzi ulica 1-go Maja 87, dz. nr 25/7.
• Mańkowo, ul. Wspólna.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia do działki nr 66/31.
• Maszewo Duże, ul. Modrzewiowa, dz. nr 159/12.
Budowa gazociągu ś/c. i przyłącza gazowego ś/c. do działki nr 159/12, w celu przyłączenia obiektu do sieci gazowej.
• Mława, ul. Lelewela.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 4049, 4050 i 4051
• Mława, ul. Traugutta.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 2968/1.
• Mława, ul. Studzieniec 86.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 500/7.
• Mława, ul. ligi Obrony Kraju.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 68/32 i 68/25.
• Mława, ul. ligi Obrony Kraju.
Budowa gazociągu ś/c. i przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 68/26. • Mława, ul. Kleniewskiego.
Budowa sieci gazowej ś/c. z przyłączem gazowym do działki nr 4728.
• Mława, ul. Nowoleśna 2.
Przebudowa punktu gazowego redukcyjno pomiarowego ś/c wraz z częścią przyłącza gazowego w obrębie punktu w m. Mława, ul. Nowoleśna .
• Narzym
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 371/2.
• Nowa Biała
Budowa gazociągu ś/c. i przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 49/12.
• Nowa Biała
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 39.
• Nowe Gulczewo, ul. Skrzetuskiego.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 76/15.
• Nowe Gulczewo, ul. Stepowa.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 163/38.
• Nowe Gulczewo, ul. Basztowa.
Budowa gazociągu ś/c. i przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 81/3.
• Nowe Gulczewo, ul. Jana III Sobieskiego 24.
Budowa gazociągu ś/c. i przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 10/5.
• Nowe Gulczewo, ul. Przesmyk.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 35/7.
• Nowe Gulczewo, ul. Podbipięty.
Kompleksowa budowa obiektu liniowego gazociągu ś/c wraz z przyłączem, w celu przyłączenia obiektu budowlanego w miejsc. Nowe Gulczewo, ul. Podbipięty. dz. nr 163/30 i 34/19.
• Pabianice, ul. Piłsudskiego.
Budowa gazociągu ś/c. i przyłącza gazowego ś/c. w ul. Piłsudskiego 19.
• Pabianice, ul. Poprzeczna.
Budowa gazociągu ś/c. i przyłączy gazowych ś/c. do budynków zlokalizowanych w ul. Poprzeczna.
• Pęchcin, ul. Płocka
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 65/1 i 65/3.
• Piotrków Trybunalski, ul. Karłowicza..
Budowa gazociągu ś/c. i przyłączy gazowych ś/c. do budynków zlokalizowanych w ul. Karłowicza.
• Piotrków Trybunalski ulica Spacerowa 91.
Budowa gazociągu n/c. z przyłączami gazowymi budynku zlokalizowanej w m. Piotrków Trybunalski w ulicy Spacerowej 91.
• Płock, ul. Chopina.
Kompleksowa budowa obiektu liniowego gazociągu ś/c wraz z przyłączem, w celu przyłączenia obiektu budowlanego w miejsc. Płock, ul. Chopina. dz. nr 130.
• Płock, ul. Szpacza.
Kompleksowa budowa obiektu liniowego gazociągu ś/c wraz z przyłączem, w celu przyłączenia obiektu budowlanego w miejsc. Płock, ul. Szpacza. dz. nr 2528/11.
• Płock, ul. Targowa i Otolińska..
Budowa sieci gazowej ś/c. z przyłączami gazowymi.
• Płock, ul. Poziomkowa.
Budowa gazociągu ś/c. z przyłączem gazowym do działki nr 1264/43.
• Płock, ul. Otolińska..
Budowa gazociągu ś/c. z przyłączem gazowym do działki nr 1264/43.
• Płock, ul. Harcerska.
Budowa gazociągu ś/c. z przyłączami gazowymi do działek nr 161/2, 161,1,160/1.
• Płock, ul. Teofila Lenartowicza, dz. nr 379.
Budowa sieci gazowej ś/c. z przyłączami gazowymi.
• Płock, ul. Harcerska 107.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 2086.
• Płock, ul. Cedrowa 13.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 2316.
• PSG O/Warszawa, Zakład Ciechanów.
Kompleksowa budowa przyłączy gazowych ś/c. na terenie działania PSG O/Warszawa, Zakład Ciechanów .
• PSG O/Warszawa, Zakład Ciechanów.
Kompleksowa budowa przyłączy gazowych ś/c. na terenie działania PSG O/Warszawa, Zakład Ciechanów .
• PSG O/Warszawa, Zakład w Łodzi..
Budowa obiektów liniowych - gazociągi śr. i n/c wraz z przyłączami gazowymi do obiektów budowlanych. na terenie objętym działaniem Zakładu w Łodzi na obszarze RDG Zgierz. • PSG O/Warszawa, Zakład w Łodzi..
Budowa obiektów liniowych - gazociągi śr. i n/c wraz z przyłączami gazowymi do obiektów budowlanych. na terenie objętym działaniem Zakładu w Łodzi na obszarze RDG Skierniewice.
• Pułtusk, ul. Podpułk. A. Nowaka.
Budowa gazociągu ś/c wraz z przyłączami. do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w miejsc. Pułtusk, ul. Podpułk. A. Nowaka.
• Pułtusk, ul. Widok.
Kompleksowa budowa obiektu liniowego gazociągu ś/c wraz z przyłączami gazowymi ś/c., w celu przyłączenia obiektów budowlanych w miejsc. Pułtusk, ul. Widok. dz. nr 40/2, 40/4, 40,6, 40/7, 40/8, 40/9 i 40/10.
Przebudowa przyłącza do dz. nr 33/2.
• Pułtusk, ul. Krajewskiego.
Kompleksowa budowa obiektu liniowego gazociągu ś/c wraz z przyłączem gazowym ś/c., w celu przyłączenia obiektów budowlanych w miejsc. Pułtusk, ul. Krajewskiego. dz. nr 128/1.
• Pułtusk, ul. Warszawska.
Kompleksowa budowa obiektu liniowego gazociągu ś/c wraz z przyłączem gazowym ś/c., w celu przyłączenia obiektów budowlanych w miejsc. Pułtusk, ul. Warszawska. dz. nr 66/2..
• Pułtusk, ul. Kosynierów.
Kompleksowa budowa obiektu liniowego gazociągu ś/c wraz z przyłączem gazowym ś/c., w celu przyłączenia obiektów budowlanych w miejsc. Pułtusk, ul. Kosynierów. dz. nr 11/10.
• Radziejów, ul. Zachodnia, dz. nr 367.
Budowa gazociągu ś/c. z przyłączem gazowym
• Rawa Mazowiecka.
Budowa gazociągu ś/c. z przyłączami gazowymi do posesji zlokalizowanych w m. Rawa Mazowiecka w ulicach Jeżowska, Willowa, Wiśniowa, Ogrodowa, Laskowa, Orzechowa, Sadowa i Piaskowa.
• Rąbień
Budowa gazociągu ś/c. z przyłączami gazowymi do budynków zlokalizowanych w m. Rąbień w ulicy Wiśniowej.
Przełączenie istniejących przyłączy gazowych do nowego gazociągu.
• Rąbień
Budowa gazociągu ś/c. z przyłączami gazowymi do budynków zlokalizowanych w m. Rąbień w ulicy Jagodowej.
Przełączenie istniejących przyłączy gazowych do nowego gazociągu.
• Rąbień
Budowa gazociągu ś/c. z przyłączami gazowymi do budynków zlokalizowanych w m. Rąbień w ulicy Agrestowej.
• Sierpc, ul. Chopina.
Kompleksowa budowa obiektu liniowego gazociągu ś/c wraz z przyłączem, w celu przyłączenia obiektów budowlanych zlokalizowanych w miejsc. Sierpc, ul. Chopina, dz. nr 1158, 1160, 1162/1, 3907.
• Sierpc, ul. Piastowska, Mieszka I, Hermana, Chrobrego i Dobrawy.
Budowa sieci gazowej ś/c. wraz z przyłączami .
• Sierpc, ul. Andersa.
Budowa gazociągu ś/c. z przyłączami gazowymi do działek nr 872 i 861.
• Sierpc ul. Jana Pawła II.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. i punktu gazowego działki nr 3961 i 3967/2.
• Sierpc, ul. Jana Kilińskiego
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 726/6 i 711.
• Sierpc, ul. Konstytucji 3-go Maja nr 48.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 1748/2.
• Sierpc, ul. Zielona Nr.3.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 1178/3.
• Sierpc, ul. Bema.
Budowa gazociągu ś/c. z przyłączem gazowym do działki nr 762/4.
• Słupno, ul. Smocza.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 301/9.
• Słupno, ul. Piaski.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 10/9.
• Słupno.
Budowa gazociągu ś/c. z przyłączem gazowym do działki nr 120/8.
• Skierniewice.
Budowa gazociągu ś/c. z przyłączami gazowymi do posesji w m. Skierniewice ul. Bajkowa, Wiklinowa, Jaskółcza, Jastrzębia i Ziołowa.
• Skierniewice, ul. Łowicka.
Budowa gazociągu ś/c. z przyłączami gazowymi w celu podłączenia do posesji w m. Skierniewice ul. Łowicka nr 20, 22, 24, 26, 29 i dz. 198. • Staroźreby, ul. Chopina.
Kompleksowa budowa obiektu liniowego gazociągu ś/c wraz z przyłączem, w celu przyłączenia obiektów budowlanych zlokalizowanych w miejsc. Staroźreby, ul. Chopina, dz. nr 80/6.
• Stryków ul. Sowińskiego, dz. 486/4.
Budowa sieci gazowej ś/c. z przyłączem gazowym do posesji.
• Stryków, ulica Sowińskiego.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. wraz z punktem gazowym zlokalizowanego w Strykowie ulica Sowińskiego, dz. nr 486/18 i 486/1.
• Szeligi
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 56/10.
• Szeligi, ul. Wilcza..
Budowa gazociągu ś/c. z przyłączem gazowym do działki nr 107/32.
• Tomaszów Mazowiecki, ul. Żeromskiego, Koszykowa i Szczęśliwa..
Budowa sieci gazowej ś/c. z przyłączami gazowymi do posesji.
• Włocławek, ul. Papieżka.
Budowa gazociągu ś/c. i przyłączy gazowych
• Władysławowo, dz. nr 58/4 i 57/9.
Budowa przyłącza gazowego ś/c., w celu przyłączenia obiektu budowlanego w miejsc. Władysławowo, dz. nr 58/4 i 57/9.
• Władysławowo, ul Szkolna, dz. nr 350.
Budowa przyłącza gazowego ś/c., w celu przyłączenia obiektu budowlanego w miejsc. Władysławowo, ul Szkolna, dz. nr 350.
• Władysławowo, ul Ogrodowa, dz. nr 361.
Budowa przyłącza gazowego ś/c., w celu przyłączenia obiektu budowlanego w miejsc. Władysławowo, ul Ogrodowa, dz. nr 361.
• Wyszków.
Budowa gazociągu ś/c. z przyłączami gazowymi do budynków zlokalizowanych przy ulicy Żyznej i Świętej Rodziny.
• Wyszków, ul. Pułtuska.
Budowa gazociągu ś/c. z przyłączem gazowy w celu podłączenia do działki nr 1232/7.
• Wyszków, ulica Akacjowa.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. wraz z montażem punktu gazowego zlokalizowanego w Wyszkowie ulica Akacjowa, dz. nr 2423/3 i 2423/4.
• Wyszyny Kościelne.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 65/1.
• Wyszyny Kościelne 75 B.
Budowa przyłącza gazowego ś/c. w celu podłączenia działki nr 468/3. • Zduńska Wola.
Kompleksowa budowa obiektu liniowego gazociągu ś/c wraz z przyłączem, w celu przyłączenia obiektów budowlanych zlokalizowanych w miejsc. Zduńska Wola, ul. Zduńska81F, dz. nr 160/3.
• Zielona Góra, ul. Wesoła i Okrężna..
Budowa sieci gazowej ś/c. z przyłączami gazowymi do posesji.
• Żabia Wola, ul. Jesienna..
Budowa gazociągu ś/c. z przyłączami gazowymi w ulicy Jesiennej 31, 33 i 35 i na działce nr261/23.

`