Projekty 2009

• Mława, ul. Graniczna 74 dz.1927/1
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Rybienko, Nowe ul. Starej Baśni dz. nr 21/48, gmina Wyszków
Projekt przyłącza gazowego średniego ciśnienia
• Pułtusk, ul. 17 Sierpnia dz. nr 35/3
Projekt przyłącza gazowego średniego ciśnienia
• Wyszków, ul. Zakolejowa dz. nr 2265/4, 2266/4
Projekt przyłącza gazowego średniego ciśnienia
• Leszczydół Nowiny, ul. Wyszkowska dz. nr 73/1, gmina Wyszków
Projekt przyłącza gazowego średniego ciśnienia
• Kołaków, dz. nr 501/3, gmina Dąbrówka
Projekt przyłącza gazowego średniego ciśnienia
• Działdowo, ul. Traugutta dz. nr 2065/12
Wykonanie dokumentacji projektowej gazociągu niskiego ciśnienia: DN 110 PE, L=16mb, wraz z przyłączem DN 32 PE, L=4 mb
• Kuligów, ul. Warszawska dz. nr 2511, gmina Dąbrówka
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Pułtusk, ul. Jana Pawła II dz. nr 74/1
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Wyszków, Al. Wolności dz. nr 5141
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Lizyno, ul. Wawrzyńca Sikory 4 dz. nr 52/9
Wykonanie dokumentacji przyłącza średniego ciśnienia
• Cekanowo, ul. Letnia dz. Nr 297/30 i 297/28, ul. Biedronki dz. Nr 299/47
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 240,0 mb, przyłączy gazowych średniego ciśnienia DN 25 PE, szt. 3 o łącznej długości L= ok. 17,0 mb
• Liszyno, ul. W. Sikory dz. Nr 86/1; 86/3; 86/4; 86/5
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 125,0 mb, przyłączy gazowych średniego ciśnienia DN 25 PE, szt. 4 o łącznej długości L= ok. 26,0 mb
• Cekanowo, ul. Piesza dz. Nr 294/9; 249/10; 294/14
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 140,0 mb, sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE, L= ok. 60,0 mb, przyłączy gazowych średniego ciśnienia DN 25 PE, szt. 3 o łącznej długości L= ok. 18,0 mb
• Dąbrówka, dz. Nr 332/22; 332/31
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 75,0 mb, przyłączy gazowych średniego ciśnienia DN 25 PE, szt. 2 o łącznej długości L= ok. 8,0 mb
• Płock, ul. Mazowiecka dz. Nr 3689/10
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 90 PE, L= ok. 155,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 3,0 mb
• Mława, ul. Padlewskiego dz. Nr 807; 808 i 807/4
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Wyszków, ul. Chabrowa dz. Nr 3021/5
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Wyszków, ul. I Armii Wojska Polskiego dz. Nr 3022/5
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Wyszków, ul. Ruczajowa dz. Nr 5905 i 5910
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Pułtusk, ul. Szkolna dz. Nr 135/1; 135/2 i 135/3
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Dąbrówka, ul. Krótka dz. Nr 368/4
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Nasielsk, ul. Sosnowa dz. Nr 1392/13
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Siennicaa ul. Siennicka dz. Nr 136, gmina Nasielsk
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Cekanowo, ul. Piesza dz. Nr 294/9; 294/10; 294/14.
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 140,0 mb, sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE, L= ok. 60,0 mb, przyłączy gazowych średniego ciśnienia DN 25 PE, szt. 3 o łącznej długości L= ok. 18,0 mb
• Lasków, dz. Nr 725/6, gmina Dąbrówka
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Guzowatka, dz. Nr 209/11, gmina Dąbrówka
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Płock, ul Małopolska dz. Nr 3688/12
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 75,0 mb, przyłącza średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 13,5 mb
• Płoc,k ul. Chmielna dz. Nr 1261/4; 1262
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 100,0 mb, przyłączy gazowych średniego ciśnienia DN 25 PE, szt. 2 o łącznej długości L= ok. 6,0 mb
• Cekanowo, ul. Konwaliowa dz. Nr 292/22
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 13,0 mb, przyłącza średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 38,5 mb
• Nowe Gulczewo, ul. Hetmańska dz. Nr 42/4
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE, L= ok. 53,0 mb, przyłącza średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 6,0 mb
• Nowe Gulczewo, ul. Chocimska dz. Nr 75/16
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 40,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 3,0 mb
• Nowe Gulczew,o ul. Husarska dz. Nr 34/22
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 25,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 3,0 mb
• Nowe Gulczew,o ul. Przesmyk dz. Nr 35/2
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 13,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 4,0 mb
• Sierpc, ul. Armii Krajowej
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 138,0 mb, przyłączy gazowych średniego ciśnienia DN 25 PE, szt. 8 o łącznej długości L= ok. 56,0 mb
• Deskurów,
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Wyszków, ul. Pułtuska dz. Nr 3538
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Zabrodzie, ul. Szkolna dz. Nr 707
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Niegów, ul. Handlowa dz. Nr 206/15
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Maszewo, dz. Nr 55/17
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE, L= ok. 170,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 6,0 mb
• Płock ,ul. Traktowa
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE, L= ok. 70,0 mb; DN 63 PE, L= ok. 265,0 mb, przyłączy gazowych średniego ciśnienia DN 25 PE, szt.4 o łącznej długości L= ok. 72,0 mb
• Rybienko Nowe, ul. Starej Baśni dz. Nr 21/48, gmina Wyszków
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Pułtusk, ul. 17 Sierpnia dz. Nr 35/3
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Wyszków, ul. Zakolejowa dz. Nr 2265/4 i 2266/4
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Leszczydół Nowiny, ul. Wyszkowska dz. Nr 73/1, gmina Wyszków
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Kołaków, dz. Nr 501/3, gmina Dąbrówka
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Płock, ul. Małopolska dz. Nr 3688/4; 3688/38; 3688/8
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 90 PE, L= ok. 55,0 mb, sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 212,0 mb, przyłączy gazowych średniego ciśnienia DN 25 PE, szt. 3 o łącznej długości L= ok. 28,0 mb
• Płoc,k ul. Szpitalna dz. Nr 479
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE, L= ok. 160,0 mb, przyłączy gazowych średniego ciśnienia DN 25 PE, szt. 4 o łącznej długości L= ok. 10,0 mb
• Nowe Gulczewo, ul. Przesmyk
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 90 PE, L= ok. 25,0 mb, DN 63 PE, L=ok. 240,0 mb, DN 40 PE, L= ok. 22,0 mb, przyłączy gazowych średniego ciśnienia DN 25 PE, szt. 4 o łącznej długości L= ok. 29,0 mb
• Nowe Gulczewo, ul. Jana III Sobieskiego dz. Nr 13/3
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 70,0 mb, przyłącza średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 5,0 mb
• Płock, ul. Widna dz. Nr 816/4
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 310,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 3,0 mb

`