Projekty 2010

• Płock, ul. Szpitalna
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE L= ok. 135,0 mb, przyłączy gazowych średniego ciśnienia DN 25 PE, szt. 4 o łącznej długości L= 12,0 mb
• Maszewo nad Wisłą,
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia
• Leszczydół Nowiny, ul. Jarzębinowa dz. Nr 17/15.
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE, L= ok 50,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE o długości L= ok. 8,0 mb
• Wyszków, ul. Al. Piłsudskiego, dz. Nr 6136
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE, L= ok. 67,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE o długości L= ok. 4,0 mb
• Leszczydół Nowiny, ul. Szkolna
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia DN 90 PE, L= ok. 140,0 mb, gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 110,0 mb, przyłączy gazowych średniego ciśnienia DN 25 PE, szt. 4 o łącznej długości L= ok. 40,0 mb
• Zabrodzie, dz. Nr 427
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 160,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 10,0 mb
• Rybienko Nowe, ul. Serocka dz. Nr 72/3 gm. Wyszków
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Wyszków, ul. Ogrodowa dz. Nr 5432
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Wyszków, ul. Białostocka dz. Nr 4438/11
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Ślężany, ul. Słoneczna dz. Nr 417/3, gmina Dąbrówka
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Wyszków, ul. Latoszek dz. Nr 5429
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Brwilno, dz. Nr 65/13; 65/15
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 90 PE, L= ok. 200,0 mb, przyłączy gazowych średniego ciśnienia DN 25 PE, szt. 2 o łącznej długości L= 10,0 mb
• Maszewo,, gmina Stara Biała dz. Nr 67/49
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE, L= 35,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 3,0 mb
• Skuszew, ul. Wschodnia dz. Nr 513/2, gmina Wyszków
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Kowalicha, ul. Słoneczna dz. Nr 73/1, gmina Dąbrówka
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Pułtusk, ul. Żwirki i Wigury dz. Nr 63/6
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Trojany, dz. Nr 86, gmina Dąbrówka

Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Gulczewo Nowe, ul. Zbrojowa dz. Nr 166/10
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 241,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE o długości L=ok. 3,0 mb
• Ciechanówko – Kurojady,
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem w miejscowości
• Brańszczyk, ul. Brzozowa i ul. Nakieł
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągów średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia w miejscowości
• Cisie, gmina Dąbrówka
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągów średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia w miejscowości
• Płock, ul. Mazurska 5 dz. Nr 3355
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE, L=ok. 40,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE o długości L= ok. 15,0 mb
• Wyszków, ul. Sowińskiego dz. Nr 3454/2
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Płock,ul. Ośnicka dz. Nr 1016/5 i 1024/7
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 220,0 mb, przyłączy gazowych średniego ciśnienia DN 25 PE, szt. 2 o łącznej długości L= ok. 19,0 mb
• Płock, ul. Wilcza 5e dz. Nr 2582/21
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 390,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE o długości L= 3,0 mb
• Płock, ul. Zarzeczna dz. Nr 1732/4 i 1732/5
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE, L= ok. 230,0 mb, przyłączy gazowych średniego ciśnienia DN 25 PE, szt. 2 o łącznej długości L= ok. 10,0 mb
• Płock, ul. Św. Wojciecha dz. Nr 3701/5.
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 50,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 16,0 mb
• Budy Siennickie, gmina Nasielsk, dz. Nr 112
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 150,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 4,0 mb
• Dąbrówka, dz. Nr 229/18
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE, L=ok. 160,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 5,0 mb
• Płock, ul. Przemysłowa 36, dz. Nr 58/5 i 58/8.
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia DN 125 PE, L=ok. 285,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 63 PE, o długości L= ok. 30,0 mb
• Wyszków, ul. Teofila Lenartowicza, dz. Nr 4916
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Płock, ul. Ośnicka, dz. Nr 1016/5 i 1024/7
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 220,0 mb, przyłączy gazowych średniego ciśnienia DN 25 PE, szt. 2 o łącznej długości L= ok. 19,0 mb
• Wyszków, ul. Jarzębinowa dz. Nr 4557/4
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 30,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 11,0 mb
• Słupno, ul. Strażacka dz. Nr 122/10
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 20,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 15,0 mb
• Płock, ul. Mazowiecka dz. Nr 3689/11
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia DN 90 PE, L= ok. 265,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 3,0 mb
• Brwilno, dz. Nr 118/68
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE, L= ok.160,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 4,0 mb
• Sierpc, ul. Traugutta dz. Nr 2958/2, ul. Dworcowa dz. Nr 1620/2
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami
• Sierpc, ul. Broniewskiego dz. Nr 1655, ul. Armii Krajowej dz. Nr 1642,
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami
• Trojany, dz. Nr 86, gmina Dąbrówka
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Płock, ul. Swojska dz. Nr 536/2; 535/4
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 80,0 mb, przyłącza gazowego niskiego ciśnienia DN 40 PE, szt. 2 o łącznej długości L= ok. 3,0 mb
• Maszewo Duże, gmina Stara Biała dz. Nr 190/10
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 35,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 3,0 mb
• Wyszków, ul. Willowa dz. Nr 1785/5
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE, L=ok. 70,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE, L= ok. 10,0 mb
• Leszczydół Nowiny, ul. Polna Róża dz. Nr 160/2; 159/4; 159/5; 160/4; 160/5
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE, L=ok. 240,0 mb, przyłączy gazowych średniego ciśnienia DN 25 PE, szt. 5 o łącznej długości L=ok. 30,5 mb
• Sierpc, ul. Reja dz. Nr 1666.
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 94,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= 5,0 mb
• Gozdowo, dz. Nr 10/8
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej średniego ciśnienia DN 63 PE, L=ok. 175,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 5,0 mb
• Wyszków, ul. Różana dz. Nr 2165
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 25,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 3,0 mb
• Wyszków, ul. Kalinowa dz. Nr 4557/10; 4557/5
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 150,0 mb, przyłączy gazowych średniego ciśnienia DN 25 PE, szt. 2 o łącznej długości L= ok. 10,0 mb
• Leszczydół Nowiny, dz. Nr 201/13
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE, L=ok. 200,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L-= ok. 3,0 mb
• Brwilno, dz. Nr 50/17
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 240,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 5,0 mb
• Mogowo, ul. Przytorowa 33a dz. Nr 13/5
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 27,0 mb, DN 40 PE L= ok. 67,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 6,0 mb
• Sierpc, ul. Broniewskiego dz. Nr 1645
Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 11,0 mb
• Cekanowo, ul. Zamkowa dz. Nr 303/27
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 185,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 4,0 mb
• Słupno ,ul. Gruszkowa dz. Nr 111/25
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 155,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 4,0 mb
• Wyszków, ul. Polna dz. Nr 2346
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Trojany, dz. 194/6; 195/6
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza
• Rybno, ul. Wyszkowska dz. Nr 823 i 824, gmina Wyszków
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza
• Wyszków, ul. I Armii Wojska Polskiego dz. Nr 3758/1
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Ślężany, gmina Dąbrówka
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE o długości L= ok. 450,0 mb, gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE o długości ok. L= 520,0 mb, przyłączy gazowych średniego ciśnienia DN 25 PE, szt. 12 o łącznej długości ok. L= 42,0 mb
• Kuligów, ul. Nadbużańska dz. Nr 801/3, gmina Dąbrówka
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Płock, ul. Chmielna dz. Nr 1261/21
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia DN 90 PE, o długości L= ok. 80,0 mb, wraz z przyłączem DN 25 PE, o długości L= ok. 5,0 mb
• Cekanowo, ul. Miszewska dz. Nr 386/9
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 110 PE, L= ok. 210,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 3,0 mb
• Lasków, ul. C. K. Norwida dz. Nr 445/2; 446/2, gmina Dąbrówka
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Cekanowo, ul. Konwaliowa dz. Nr 292/19; 292/20
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 60,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 38,0 mb
• Lucynów, ul. Warszawska, dz. Nr 132/2, gmina Wyszków
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Płock, ul. Maszewska dz. Nr. 44/3
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 65,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 14,0 mb
• Słupno, Jarzębinowa 23 dz. Nr 145/4
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 185,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 3,0 mb
• Płock, ul. Jaskółcza 9 dz. Nr 2534/20
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 316,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 32 PE, o długości L= ok. 19,0 mb
• Gulczewo Kolonia, ul. Stepowa dz. Nr 27/25
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 80,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 3,0 mb
• Trojany, dz. Nr 193/11, gmina Dąbrówka
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Leszczydół Nowiny, ul. Baśniowa dz. Nr 174/10, gmina Wyszków
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Pułtusk, ul. Jeżynowa dz. Nr 58/12
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Biała, dz. Nr 20/19 i 20/20
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 90 PE, L= ok. 165,0 mb, sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE, L= ok. 70,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 3,0 mb
• Rybienko Nowe, ul. Serocka dz. Nr 72/3, gmina Wyszków
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Lasków, ul. C. K. Norwida dz. Nr 760/1 i 760/2, gmina Dąbrówka
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Dąbrówka, ul. Kościelna dz. Nr 442/20
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Wyszków, ul. Pułtuska dz. Nr 3538
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza
• Pułtusk, ul. Piotra Skargi dz. nr 212/7,1; 212/7,2.
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 65,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 10,0 mb
• Wyszków, ul. Ogrodowa dz. Nr 5432
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Pułtusk, ul. Nowy Rynek 27 dz. nr 135/3.
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 84,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L= ok. 5,0 mb
• Cekanowo, ul. Chabrowa dz. nr 198/13; 199/13; 198/17; 198/11; 199/11; 198/12
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE, L= ok. 390,0 mb, przyłączy gazowych średniego ciśnienia DN 25 PE, szt. 4 o łącznej długości L= ok. 52,0 mb
• Pułtusk, ul. Rynek dz. nr 134
Wykonanie projektu budowlanego przyłącz gazowego
• Płock, ul. Chmielna dz. nr 1261/21
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia DN 90 PE o długości L= ok. 80,0 mb, wraz z przyłączem DN 25 PE o długości L= 5,0 mb
• Winnica, ul. Kwiatowa dz. nr 171/5
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Trojany, dz. nr 194/6, 195/6
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego
• Gulczewo Kolonia, ul. Stepowa dz. nr 27/25
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE, L = ok. 80,0 mb, przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE, o długości L = ok. 3,0 mb

`