Realizacje Gazowe 2010

• Płock, ul. Gawareckiego 3
Wymiana 17 pionów instalacji wodnej ZW.; CW.; i cyrkulacji z rur stalowych ocynkowanych na rury polipropylenu w budynku mieszkalnym 8-mio klatkowym; 5-cio kondygnacyjnym
• Gostynin, ul. Polna 12
Wykonanie wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym
• Płock, ul. Sienkiewicza 52
Uruchomienie, wyregulowanie i sprawdzenia prawidłowości działania nowej sieci CO we wszystkich lokalach budynku
• Płock, ul. Harc. A. Gradowskiego 9
Wymiana pionów wodociągowych wraz z mieszkaniowymi zestawami wodomierzowymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
• Nowe Gulczewo ul. Szlachecka 75/14
Instalacja wody i kanalizacji; montaż instalacji centralnego ogrzewania, grzejniki montaż ogrzewania podłogowego; instalacja odkurzacza centralnego; stacja zmiękczania wody ; montaż kotłowni gazowej – kocioł Herkules; instalacja gazu niskiego ciśnienia
• Skrwilno ul. Kościelna 26
Montaż instalacji centralnego ogrzewania, rury purmo grzejniki Cosmonowa, ogrzewanie podłogowe; montaż kotłowni gazowej – kocioł Zeus Vitrix 20 + DIM; uruchomienie instalacji c.o. i kotłowni ; montaż stacji Epuro
• Płock, ul. 3-Maja 12A/31
Instalacja gazowa; przyłącze wody; instalacja odkurzacza; instalacja wod-kan; instalacja kominowa; kotłownia gazowa; instalacja grzejnikowa; instalacja ogrzewania podłogowego; kanalizacja sanitarna + szambo; odwodnienie rynien
• Warszawa, ul. Liwiecka 34
Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej ze skręcanej na spawaną wraz z doprowadzeniem instalacji do lokali które jej nie posiadały, w budynku mieszkalnym
• Warszawa, ul. Berezyńska 29A, Elsterska 5, Francuska 48
Wymiana instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych administrowanych
• Warszawa, ul. Turystyczna 4
Wykonanie instalacji kanalizacji z przejściami pożarowymi; wykonanie instalacji c.w. u, z.w; wykonanie instalacji c.o.; wykonanie instalacji gazowej ; zlecenie nie obejmuje demontażu instalacji c.o. z.w c.w i cyrkulacji
• Płock, ul. Dworcowa 36
Wykonanie węzła cieplnego wraz z wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania w pawilonie wolnostojącym
• Warszawa, ul. Miedziana 8
Roboty budowlane obejmujące: wymianę wewnętrznej instalacji gazowej na podstawie projektu budowlanego w budynku mieszkalnym
• Płock, ul. Przemysłowa 17
Wykonanie robót dodatkowych związanych z przebudową instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego hali napraw nr 1
• Płock, ul. Kwiatka 12
Modernizacja kolektora plus nowy pion w pomieszczeniu administracyjnym z grzejnikami
• Sochocin, ul. Magazynowa
Budowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami
• Gostynin, ul. Polna
Wykonanie wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym
• Płońsk,
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Nr
• Warszawa, ul. Jagiellońska 52
Demontaż starej i montażu nowej instalacji c.o., wyposażonej w zawory pod pionowe automatycznej regulacji; montaż automatycznych zaworów odpowietrzających; wymianę starych grzejników na nowe stalowe, płytkowe, wyposażone w zawory termostatyczne; regulację instalacji c.o. wraz z pracami towarzyszącymi w budynku przy
• Płock, ul. Gawareckiego 3
Wymiana 17 pionów instalacji wodnej ZW; CW.; i cyrkulacji z rur stalowych ocynkowanych na rury z polipropylenu w budynku mieszkalnym
• Ciechanów, ul. 17-Stycznia 43
Modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym
• Warszawa, ul. Chłodna 41
Roboty budowlane obejmujące: wymianę instalacji gazowej na podstawie projektu budowlanego w budynku mieszkalnym
• Warszawa, ul. Al. Solidarności 90
Wymiana poziomej instalacji grzewczej w budynku Biblioteki
• Płock, ul. Sienkiewicza 52
Wykonanie nowej instalacji Centralnego Ogrzewania w istniejącym budynku mieszalnym wielorodzinnym wg projektu budowlanego
• Legionowo, ul. Zegrzyńska 38
Modernizacja instalacji CO oraz instalacja wodociągowej i kanalizacyjnej
• Płock, ul. Królewiecka 16
Wykonanie Instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych
• Płock, Komunikacja Miejska
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania na terenie bazy KM
• Olsztyn, ul. Augustowska
Budowa: Instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej; centralnego ogrzewania ułożonej w posadzkach; poziomów kanalizacji sanitarnej w budynk mieszkalnym nr 2 wielorodzinnymu
• Nowy Dwór Mazowiecki, Straż Graniczna i Służba Celna
Roboty sanitarne w: Budynek nr 5 tzw. „ Stary Port” - dla Zarządu Portu i Centrum Łączności, budynek nr 4 - kotłownia dla Straży Ochrony Lotniska, budynek nr 2 tzw. „Dom Pilotów”
• Radziwiłów, Dworzec PKP
Wykonanie robót sanitarnych w ramach projektu „Przebudowa dworca kolejowego Radziwiłłów”.
• Legionowo, ul. Zegrzyńska 38
Modernizacja kotłowni w budynku
• Wola Łącka
Wykonanie podłączenia szt. 6 urządzeń gazowych w Centrum Konferencyjno – Hotelowym „ MARSEL”
• Płock, ul. Królewiecka 16
Wykonanie, dostarczenie i montaż kompletnej i nadającej do eksploatacji instalacji centralnego ogrzewania w lokalu nr 3
• Warszawa, ul. Miedziana 8
Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

`