Realizacje 2009

• Łańsk
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłami grzewczymi w budynku LESZCZ na terenie Kompleksu Recepcyjno Wypoczynkowego
• Warszawa, ul Budrysów 11/13
Wymiana Instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym
• Maszewio n/Wisłą
Montaż kotła gazowego Herkules, paneli słonecznych, instalacji c.o. i uruchomienie kotłowni i c.o.
• Sękocin Stary
Wykonanie ogrzewania podłogowego, montaż kotła gazowego kondensacyjnego, komina oraz cyrkulacji, uruchomienie instalacji c.o. wraz z kotłownią oraz montaż pogodynki w budynku magazynowym
• Płock, ul. Bielska 26/1
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wewnętrznej kanalizacji sanitarnej z przyłączem, instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, węzła cieplnego w Miejskim Przedszkolu Nr 11
• Wyszków, ul. Matejki, Okrzei i ul. Białostocka
Wykonanie robót ziemnych
• Trzepowo - Nowe dz. nr 24/6
Wykonanie instalacji c.o., wykonanie instalacji wod-kan, wykonanie instalacji p-poz.
• Warszawa, ul . Mokotowska 6a
Wykonanie robót związanych z wymianą instalacji centralnego ogrzewania, zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji kanalizacji
• Płock, ul. Obrońców Westerplatte 22
Wymiana czterech pionów instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym
• Warszawa, ul. Skwer Wyszyńskiego
Wykonanie robót budowlanych obejmujących: doposażenie w instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu oraz węzeł cieplny
• Borowiczki Pieńki ul. Zakątek 10.
Montaż instalacji gazowej i montaż kotła gazowego Zeus Witrix 20
• Płock, ul. Chmielna dz. nr 1262/12.
Montaż instalacji centralnego ogrzewania, rury purmo, grzejniki purmo, ogrzewanie podłogowe, montaż instalacji wod-kan – system multirama, montaż kotłowni gazowej – kocioł Zeus Vitrix 20, uruchomienie instalacji c.o. i kotłowni, montaż instalacji gazu n/c + wykonanie projektu, montaż stacji Euro
• Płock ul. Poziomkowa dz. nr 1263/15
Montaż instalacji centralnego ogrzewania – grzejniki purmo, instalacja wod – kan – kanalizacja vawin, woda – coprax, stelaże – Geberit, kotłownia – kocioł Herkules, stacja Euro, instalacja gazu niskiego ciśnienia, przyłącze wody, sieć gazowa niskiego ciśnienia – roboty projektowe i budowlane, wykonanie odwodnienia rynien
• Guzowatka Gm. Dąbrówka
Wykonanie instalacji niskiego gazu do 8 budynków mieszklaych
• Warszawa, ul. Skwer Kardynała Wyszyńskiego 7
Doposażenie w instalacje co, cw, gazu oraz węzeł cieplny budynku mieszkalnego
• Warszawa, ul. Staszica 13
Wymiana instalacji zimnej wody, centralnego ogrzewania i kanalizacyjnej wraz z uziemieniem wyrównawczym w budynku
• Warszawa, ul. Grenady 16
Doposażenie w c.w.u , węzęł dwufunkcyjny wraz z wymianą instalacji c.o. i wod – kan w budynku
• Warszawa, ul. Agawy 16
Wymiana instalacji gazowej i wentylacji klatki schodowej, instalacji z.w., c.w. i kanalizacji, instalacji c.o., remont węzła cieplnego z technologią i automatyką, remont instalacji domofonu w budynku mieszkalnym
• Łańsk,
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłami grzewczymi w budynkach „Okoń” i „Leszcz” należących do Kompleksu Recepcyjno – Wypoczynkowego
• Warszawa, ul. Budrysów 11/13 – 46
Pełna wymiana instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników z wykonaniem izolacji termicznej na poziomach i z robotami budowlanymi poinstalacyjnymi w budynkach wielorodzinnych
• Warszawa, ul. Pruszkowska 10
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z robotami poinstalacyjnymi w Przedszkolu nr 59
• Warszawa, ul. Syrokomli 2 i Sidzibna 28
Doposażenie w kotłownię gazową, instalację c.o. , instalację ciepłej wody
• Zielonka, ul. Staszica 56
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – wymiana rur i grzejników, budowa kotłowni, instalacja gazu, instalacja elektryczna i sterowanie pracą kotłowni, wykonanie p.poż. przyjść instalacyjnych, instalacja wentylacji, roboty budowlane naprawcze związane z wymianą rur i grzejników w Szkole Podstawowej nr 1
• Płock, ul. Brzozowa
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz remont pomieszczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 12
• Olsztyn,
Wymiana instalacji c.o. oraz budowa pośredniego węzła cieplnego jednofunkcyjnego w budynkach Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego
• Płock ul. Łomżyńska 13
Wykonanie: Instalacji gazowej; Montaż kotła gazowego Zeus Vitrix Superior; Odbiór i uruchomienie instalacji gazowej; Montaż instalacji wod – kan; Montaż instalacji c.o. Ogrzewanie podłogowe; Przyłącze wody i kanalizacji
• Piastów, ul. 11 Listopada 8
Wykonanie kotłowni wewnętrznej gazowej oraz wykonanie instalacji c.o.
• Nowe Gulczewo
Wykonanie sieci gazowej sieci gazowej z przyłączami

`