Realizacje 2008

• Warszawa, ul. Turystyczna 4
Wykonanie: instalacji wod-kan, gazowej, centralnego ogrzewania, kotłowni, sanitarnej, deszczowej, wodociągowej
• Warszawa, ul. Igańska 3-44
Pełna wymiana instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników z wykonaniem izolacji termicznej na poziomach i z robotami budowlanymi poinstalacyjnymi w budynkach wielorodzinnych
• Pułtusk, Budynek szpitala
Wykonanie stacji redukcyjno – pomiarowej II stopnia Q=160 m3/h, instalacja gazowa zewnętrzna z rur PE 80 SDR 11 Ø 110 o długości 165m, instalacja gazowa wewnętrzna z rur stalowych czarnych bez szwu D-I-CZA2 100
• Warszawa, ul. Nowolipie 8
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w V L.O.
• Warszawa, ul.Conrada 10
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w technologii rur polipropylenowych typu „Banninger” w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
• Warszawa, ul. Al. Lotników 32/46
Demontaż starej instalacji CO z pionami i poziomami, montaż nowych pionów i poziomów oraz grzejników, demontaż starych węzłów cieplnych, prace budowlano –remontowe w pomieszczeniach węzłów, montaż nowych węzłów w pomieszczeniach pięciu budynków Instytutu Technologii Elektronowej
• Warszawa, ul. Wiertnicza 26
Instalacja wod-kan, instalacja gazowa i instalacja centralnego ogrzewania razem z kotłownią w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9
• Płock ul. Wiśniewskiego 12
Wykonano: montaż kotłowni gazowej – kocioł Herkules 20; montaż instalacji: centralnego ogrzewania, ogrzewania podłogowego, gazu niskiego ciśnienia, kanalizacji sanitarnej – Vawin, wody zw. Cw. Cwu.- Coprax, kominka wodnego – bez kominka i komina
• Brzozów, Brzozów Nowy
Wykonano: demontaż instalacji centralnego ogrzewania, montaż instalacji centralnego ogrzewania, rury stabilizowane f-my Banninger, grzejniki f-my Cosmonova, montaż izolacji, demontaż kotłowni gazowej, montaż kotłowni gazowej, uruchomienie instalacji c.o. i kotłowni
• Dziekanów Leśny
Wymiana kotłów i instalacji centralnego ogrzewania, grzejników oraz robót poinstalacyjnych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej
• Bieżuń
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach oświaty
• Płock ul. Źródlana 4
Montaż kotłowni gazowej – kocioł Zeus Vitrix, montaż grzejników Cosmonova i uruchomienie instalacji c.o. i kotłowni
• Płock ul. Monte Cassino 2/1
Montaż kotłowni gazowej – kocioł Zeus Vitrix, montaż grzejników Cosmonova, montaż instalacji wod – kan i uruchomienie instalacji c.o. i kotłowni
• Płock ul. Łukasiewicza 18/22
Montaż kotłowni na paliwo stałe i instalacji centralnego ogrzewania
• Płock ul. Gwardii Ludowej 15/31
Wykonanie instalacji: przyłącza wody, przyłącza kanalizacji, instalacji gazu
• Płock ul. Spółdzielcza 16/4
Montaż kotłowni gazowej – kocioł Herkules 20 dwa obiegi grzewcze, montaż grzejników aluminiowych 600, uruchomienie instalacji c.o. i kotłowni
• Płock, Osiedle Srebrna – Borowiczki
Wykonanie instalacji gazu niskiego ciśnienia do budynków mieszkalnych
• Płock, Osiedle Południe Kolonia przy Skarpie, ul. Jana Pawła II
Wykonanie instalacji gazu niskiego ciśnienia, zakup i montaż materiałów, wykonanie opinii kominiarskiej
• Brwilno, dz. nr 66/28
Wykonanie instalacji gazu niskiego ciśnienia, dokonanie inwentaryzacji powykonawczej, dokonanie opinii kominiarskiej
• Płock, Borowiczki Pieńki dz. Nr 314/2
Wykonanie instalacji: gazu, grzejnikowej – system Purmo + grzejniki VHM, wod-kan – system Coprax + Gererit; Kotłownia – kocioł gazowy Herkules [ 2 obiegi grzej. + podł.]; Montaż stacji uzdatniania wody; Wykonywanie drenażu opaskowego
• Majki Duże gm. Zawidz
Instalacja centralnego ogrzewania, instalacja ogrzewania podłogowego, wod – kan, kotłownia ekogroszek
• Warszawa, ul. Pazińskiego 11a
Budowa kotłowni gazowej wraz z przebudową przyłącza gazowego średniego ciśnienia i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Przedszkola nr 233
• Warszawa, Mokotowska 6a
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, instalacji zimnej wody i kanalizacji oraz instalacji centralnej ciepłej wody w budynku użytkowym
• Płock, ul. Mickiewicza 21/73
Montaż instalacji: centralnego ogrzewania – grzejniki plan pomieszczenia mieszk. Grzejniki standard – pomieszczenie użytkowe, wod – kan – kanalizacja Vawin, woda – Coprax, stelaże – Geberit; Kotłownia – kocioł Herkules, stacja Euro; Instalacja gazu średniego ciśnienia; Przyłącze kanalizacji sanitarnej; Sieć gazowa średniego ciśnienia – roboty projektowe i budowlane; Wykonanie odwodnienia rynien
• Płock, ul. Czwartaków 12/15
Montaż instalacji: centralnego ogrzewania – grzejniki aluminiowe, wod – kan – kanalizacja Vawin, woda Coprax, stelaże Geberit; Kotłownia – kocioł Herkules, stacja Euro; Instalacja gazu niskiego ciśnienia; Przyłącze kanalizacji sanitarnej; Kotłownia na paliwo stałe KF – 30 kw; Montaż i uruchomienie instalacji i kotłowni
• Płock, Czwartaków 14/16
Wykonanie: Kotłowni gazowej – kocioł Zaus Vitrix 20 + dim; Instalacji wody, system Coprax; Kanalizacji – Vawin, stelaże Geberit; Instalacji c.o. – grzejniki Purmo lub aluminiowe; Instalacji podłogowej; Montaż stacji Euro; Montaż instalacji centralnego odkurzacza; Montaż i uruchomienie; Wykonanie sieci, przyłącza i instalacji gazu, roboty projektowe i budowlane.
• Warszawa, ul.Syrkomli
Wykonanie kotłowni gazowej z instalacją od kurka głównego i zabezpieczeniem Gazex, doposażeniem budynku w instalacje centralnego ogrzewania wraz z zasobnikiem ciepła w Budynku Mieszkalnym
• Warszawa, ul. Siedzibna 28
Wykonanie kotłowni gazowej z instalacją od kurka głównego i zabezpieczeniem Gazex, doposażeniem budynku w instalacje centralnego ogrzewania wraz z zasobnikiem ciepła w Budynku Mieszkalnym
• Gostynin, ul. Parkowa 1, 2, 4
Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. cwu z cyrkulacją w trzech budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
• Gostynin, ul. Rynek 24, Rynek 24a
Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. cwu z cyrkulacją w budynkach
• Niemiry dz. Nr 183/1, gmina Brańszczyk
Kompleksowa budowa 2 sztuk przyłączy gazowych
• Płock, ul. Rutskich 3 dz. Nr 504/12
Wymiana poziomów instalacji wodnych z.w., c.w. i cyrkulacji rur stalowych ocynkowanych na poziomy z rur w technologii z tworzyw sztucznych typu PP w budynku
• Płock, ul. Kossobudzkiego 3
Wymiana poziomów instalacji wodnych z.w., c.w. i cyrkulacji rur stalowych ocynkowanych na poziomy z rur w technologii z tworzyw sztucznych typu PP w budynku
• Płock, ul Rembielińskiego 5
Wymiana poziomów instalacji wodnych z.w., c.w. i cyrkulacji rur stalowych ocynkowanych na poziomy z rur w technologii z tworzyw sztucznych typu PP w budynku
• Płock, ul. Obrońców Płocka 1920r nr 7
Wymiana instalacji wodnej w budynku mieszkalnym
• Płock, Lasockiego 16
Wymiana instalacji wodnej w budynku mieszkalnym
• Warszawa, ul. Agawy 16
Wymiana instalacji gazowej i wentylacji klatki schodowej, instalacji z.w., c.w. i kanalizacji, instalacji c.o., remont węzła cieplnego z technologią i automatyką, remont instalacji domofonu w budynku mieszkalnym
• Płock, ul. Wańkowicza 40
Wymiana kotła gazowego typu Herkules 20
• Warszawa, ul. Joteyki 22
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym
• Dziekanów Leśny ul. Akinsa
Wykonanie montażu i uruchomienie kotłowni w budynku Zespołu Szkół


`