Realizacje 2005


• Nowe Gluczewo, gm. Słupno
Sieć gazowa średniego ciśnienia ulice: Zagłoby, Rzędziana, Basztowa fi 63 - 567 m.
• Płock, ul.Chmielna
Sieć gazowa średniego ciśnienia fi 63 - 207 m.
• Nowe Gluczewo, gm. Słupno
Przyłącza gazowe średniego ciśnienia ulice: Zagłoby, Rzędziana, Basztowa fi 25 - 125 m.
• Płock, ul.Chmielna
Przyłącza gazowe średniego ciśnienia fi 25 - 35 m.
• Sierpc, ul. Narutowicza
Sieć gazowa średniego ciśnienia fi 63 - 364 m oraz fi 90 - 115 m.
• Płock, ul.Miedziana
Sieć gazowa średniego ciśnienia fi 63 - 17 m.
• Sierpc, ul. Narutowicza
Przyłącza gazowe średniego ciśnienia fi 25 - 30 m.
• Płock, ul.Miedziana
Przyłącza gazowe średniego ciśnienia
• Nowe Gulczewo, ul.Sobieskiego
Sieć gazowa średniego ciśnienia fi 63 - 37 m.
• Mańkowo, gm. Stara Biała
Sieć gazowa średniego ciśnienia fi 40 - 105 m .
• Nowe Gulczewo, ul.Sobieskiego
Przyłącza gazowe średniego ciśnienia fi 25 - 13 m.
• Mańkowo, gm. Stara Biała
Przyłącza gazowe średniego ciśnienia fi 25 - 24 m.
• Nowe Gulczewo, ul.Stepowa
Przyłącza gazowe średniego ciśnienia fi 25 - 13 m.
• Cekanowo, ul. św. Huberta
Sieć gazowa średniego ciśnienia fi 63 - 52 m .
• Nowe Gulczewo,
Sieć gazowa średniego ciśnienia fi 63 - 212 m.
• Cekanowo, ul. św. Huberta
Przyłącza gazowe średniego ciśnienia
• Nowe Gulczewo,
Przyłącza gazowe średniego ciśnienia fi 25 - 40 m.

`