Realizacje 2006

 
• Płock, Rembielińskiego 81 Przychodnia Rejonowa
Wykonanie instalacji c.o. z wyminą grzejników, montaż węzła cieplnego
• Trzepowo, Instytutauk Ekonomicznych
Wykonani przebudowy zewnętrznej sieci cieplnej
• Warszawa, ul. Armii Ludowej 17
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
• Warszawa, ul. Solec 57
Wymiana instalacji c.o. w budynkach Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
• Szkoła Podstawowa w Siemiątkowie
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachu
• Płock, ul. Kolegialna 11
Wykonanie przyłącz cieplnych i węzła cieplnego
• Szkoła Podstawowa w Strużewie
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania orza montaż podłóg
• Płock, ul. Chopina 57/1
Remont pomieszczenia i węzła cieplnego
• Ośrodek Zdrowia w Chodkowie
Modernizacja kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania
• Izebno Koś. Dom Pomocy Społecznej
Wykonanie kotłowni gazowej na potrzeby c.o. i ciepłej wody
• Pionki, ul. Słowackiego 13A
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Rozdzielni Gazu
• Płock, ul. Misjonarska 22
Wykonanie sieci cieplnej, Miejskie Centrum Roz. Prob Społecznych
• Płock, ul. Medyczna 19
Wykonanie węzłów cieplnych i sieci cieplnej w Budynkach Szpitala
• Płock, ul. Pocztowa 13 Przedszkole Nr34
Wykonanie instalacji i przyłącza gazu średniego ciśnienia
• Płock, ul. Tysiąclecia 10
Wymiana poziomów instalacji wodny zimnej i ciepłej oraz cyrkulacji
• Urząd Miasta i Gminy w Bieżuniu
Wykonanie kotłowni na paliwo stałe 80KW
• Urszulewo
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w pawilonie usługowym
• Szkoła Podstawowa w Bieżuniu
Wykonanie kotłowni na paliwo stałe 900KW


`