Realizacje 2015

 • Kociszew, pow. Grójec, Ośrodek szkoleniowo - wypoczynkowy SGGW Warszawa
Wykonanie kotłowni i instalacji gazowej.
• Mańkowo Nr 15 B, budynek mieszkalny.
Wykonanie montażu kotła gazowego.
• Olsztyn, ul. Partyzantów Nr 26. Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane.
Wykonanie instalacji wodociągowej, wody szarej i kanalizacji w Innowacyjnym Dworcu Systemowym w Nasielsku.
• Nowe Gulczewo, ul. Zbrojowa, dz. nr 166/5. Budynek mieszkalny.
Montaż kotła gazowego Vitrix Zeus Superior.
• Nowe Gulczewo, ul. Podbipięty, dz. nr 167/11. Budynek mieszkalny.
Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji oraz instalacji gazu w budynku mieszkalnym.
• Nowe Gulczewo, ul. Sosnowa, dz. nr 250/12. Budynek mieszkalny.
Wykonanie przyłącza wody w budynku mieszkalnym.
• Płock, ul. Sienkiewicza Nr 63/1. NOVA - GIPS
Wykonanie instalacji grzewczej w hali produkcyjno - magazynowej w Płocku przy ul. Łukasiewicza.
• Płock, ul. Otolińska Nr 29 F NOVA - STAL.
Wykonanie kotłowni wraz z instalacją gazową w hali produkcyjno magazynowej w Kutnie przy ul. Poprzecznej.
• Płock, ul. Torowa Nr 1A. AGRICOLA INVEST
Wykonanie kotłowni wraz z instalacją gazową w hali produkcyjno magazynowej w Kutnie przy ul. Poprzecznej.
• Płock, ul. Harcerza A. Gradowskiego Nr 9A. Spółdzielnia Mieszkaniowa CENTRUM.
Wymiana 322 zestawów wodomierzowych w budynkach mieszkalnych w Płocku przy ul. Gradowskiego Nr 9 i 9a.
• Płock - Biała ul. Jana Kazimierza Nr 1. Gmina Stara Biała.
Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wyszynie.
• Płock - Nowa Biała Nr 10. STALMECH.
Wykonanie przyłącza gazowego , montaż stacji gazowej wraz z fundamentem.
• Płock, ul. Dobrzyńska Nr 19. Wspólnota Mieszkaniowa.
Wymiana wodomierzy lokalowych na wodomierze FILA FRANCO z zaworami antykropelkowymi w budynku mieszkalnym w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej Nr 19.
• Płock, ul. Jaśminowa Nr 4. Wspólnota Mieszkaniowa.
Wymiana wodomierzy lokalowych na wodomierze FILA FRANCO z zaworami antykropelkowymi w budynku mieszkalnym w Płocku przy ul. Jaśminowej Nr 4.
• Płock, ul. Kredytowa Nr 3. Wspólnota Mieszkaniowa.
Wymiana wodomierzy lokalowych na wodomierze FILA FRANCO z zaworami antykropelkowymi w budynku mieszkalnym w Płocku przy ul. Kredytowej Nr 3.
• Płock, ul. Pszczela Nr 2. Wspólnota Mieszkaniowa.
Wymiana wodomierzy lokalowych na wodomierze FILA FRANCO z zaworami antykropelkowymi w budynku mieszkalnym w Płocku przy ul. Pszczelej Nr 2.
• Płock, ul. Polna Nr 7. MZGM - TBS
Wymiana 197 szt. wodomierzy lokalowych zimnej i ciepłej wody na wodomierze mikrobieżne hybrydowe JS wyposażone w moduły radiowe w lokalach mieszkalnych budynków w Płocku przy ul. Popłacińskiej Nr 42, 42a,42 b; Słonecznej Nr 60 i 68 i Misjonarskiej Nr 16.
• Płock, ul. Leśna Nr 29, budynek mieszkalny.
Wykonanie instalacji gazowej n/c i instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku.
• Płock, ul. Polna Nr 7. MZGM - TBS.
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i wodno kanalizacyjnej w budynku usługowo - handlowym przy ulicy Miodowej Nr 8 w Płocku.
• Płock, Mazura Nr 21.Budynek mieszkalny
Wykonanie instalacji gazowej wraz z przebudową przyłącza gazowego dla zasilenia budynku.
• Rypin, ul. Warszawska Nr 38, Zarząd Powiatu.
Wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu.
• Sochaczew, Zarząd Powiatu
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie przy ulicy 15-go Sierpnia Nr 4: budowa kontenerowej kotłowni gazowej, instalacja gazu, przyłącza gazu, wewnętrzna instalacja gazu, przebudowa kotłowni, roboty instalacyjne w kotłowni, wymiana grzejników wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania, instalacja wentylacji i wstawienie hydrantów.
• Słupno, ul. Modrzewiowa Nr 16. Budynek mieszkalny.
Wykonanie kotłowni wraz z instalacja gazową w budynku mieszkalnym.
• Słupno, ul. Bociania, Dz. Nr.196/7. Budynek mieszkalny.
Wykonanie kotłowni wraz z instalacja gazową w budynku mieszkalnym.
• Warszawa, Praga - Północ, ul. Jagiellońska Nr 23 Z-d Gospodarowania Nieruchomościami.
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ząbkowskiej 50 w Warszawie.
• Warszawa, ul. Marszałkowska Nr 87. Wspólnota Mieszkaniowa.
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Marszałkowskiej Nr 87 w Warszawie.
• Włocławek, ul. Ostrowska Nr 30, Administracja Zasobów Komunalnych.
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku przy ul. Maślanej Nr4/6 - etap II, z we Włocławku.
• Wyszyna Nr 4C. Budynek mieszkalny.
Wykonanie kotłowni gazowej dla budynku mieszkalnego.

`